Εορταστικό ωράριο

ΠΕ 15.12 – ΠΑ 16.12 : 9.00-21.00

ΣΑ 17.12 : 9.00-18.00

ΚΥ 18.12 : 11.00-18.00

ΔΕ 19.12 – ΠΑ 23.12 : 9.00-21.00

ΣΑ 24.12 : 9.00-18.00

ΤΡ 27.12 – ΠΑ 30.12 : 9.00-21.00

ΣΑ 31.12 : 9.00-17.00